Poruka greške

  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 01.06.2021.

Bosna i Hercegovina

Županija Zapadnohercegovačka

OPĆINA POSUŠJE

MJESNA ZAJEDNICA POKLEČANI

Poklečani bb, 88245 Rakitno

Tel: 063 246 962

JIB: 4272169190008

 

Broj: 12/21

Rakitno, 1 . lipnja 2021. godine

Na temelju Suglasnosti broj: 01-271/21 od 8. travnja 2021. godine Općine Posušje i ugovora Osnovne škole Ante Brune Bušića i Mjesne zajednice Poklečani od dana 19. svibnja 2021. godine broj 160/21-10/21, Mjesna zajednica Poklečani raspisuje

NATJEČAJ za davanje poslovnog prostora u zakup

I. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup sljedećeg poslovnog prostora:

– Poslovni prostor u Rakitnu, u prostorijama Osnovne škole Ante Brune Bušića u Rakitnu, Poklečani bb, površine 216,15 m2 zatvorenog prostora koji se sastoji od:

 

Vrtićka jedinica 1 , površine 38,70 m2

Vrtićka jedinica 2, površine 36,30 m2

Jaslice, površine 21,56 m2

WC namijenjen za vrtićku djecu, površine 13,03 m2

WC namijenjen za odrasle, površine 7,34 m2

Ured vrtića, površine 12,40 m2

Kuhinja, površine 13,63 m2

Hodnik 1, površine 39,32 m2

Dvonamjenska vrtićka učionica, površine 33,87 m2, koju bi za vrijeme održavanje redovne školske nastave koristila Osnovna škola, a poslije završetka nastave bi služila za potrebe dječjeg vrtića (produženi boravak za školsku djecu).

– Namjena poslovnog prostora: Dječji vrtić.

– Cijena mjesečnog zakupa će se vezati za broj djece koji pohađaju vrtić u prostoru koji je predmet ovog natječaja u određenom mjesecu, a početna cijena za dijete je 1 KM mjesečno.

II. Poslovni prostor je uređen po projektu i namjenski uređen za dječji vrtić. Prostor nije opremljen potrebnom opremom za rad vrtića.

Opremanje vrtića je obveza najmoprimca i ostaje u vlasništvu najmoprimca.

Svaki zahvat u poslovnom prostoru može se izvršiti isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika, Osnovne škole Ante Brune Bušić i Mjesne zajednice Poklečani kao zakupodavca. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

III. UVJETI NATJEČAJA

a) Pravo sudjelovanja imaju državljani Bosne i Hercegovine i pravne osobe registrirane na području Bosne i Hercegovine. Ne mogu se zajednički natjecati dva ili više natjecatelja.

b) Pravo sudjelovanja imaju osobe koje planiraju zakupiti poslovni prostor isključivo za organizaciju rada dječjeg vrtića i pripremu hrane za vrtićku i školsku djecu.

c) Organizacija rada vrtića svakim radnim danom u punom radnom vremenu i to minimalno u razdoblju od 07:00 do 17:00 sati.

d) Obvezna organizacija produženog boravka za školsku djecu.

e) Organizacija rada vrtića po svim važećim zakonima i propisima.

f) Početak rada vrtića 1. rujna 2021. godine.

g) Opremanje vrtića opremom koja je neophodna za rad vrtića.

h) Cijena vrtića ne smije biti veća od cijene privatnih vrtića u Posušju.

IV. Ponuda mora sadržavati:

a) Zahtjev sa osobnim podacima (ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta, te JIB)

b) Izvadak iz registra pravnih osoba (za pravne osobe)

c) JIB broj (za pravne osobe)

d) Točan iznos ponuđene mjesečne zakupnine po djetetu

e) Izjavu ponuditelja da je izvršio pregled poslovnog prostora, da je upoznat sa stanjem poslovnog prostora, da će eventualna ulaganja radi privođenja poslovnog prostora namjeni izvršiti na svoj teret, uz prethodnu suglasnost Osnovne škole i Mjesne zajednice Poklečani, te da će po prestanku zakupa poslovni prostor predati u stanju u kojem ga je zaprimio ili uredio.

 

V. Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenoj ili običnoj preslici. Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Mjesnu zajednicu Poklečani.

VI. Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, a provodi ga Vijeće mjesne zajednice Poklečani za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

VII. Poslovni prostor može se razgledati u roku otvorenom za podnošenje pisanih ponuda i to uz prethodnu najavu.

VIII. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“ i imenom i adresom ponuditelja, podnosi se u Mjesnu zajednicu Poklečani, na adresu Poklečani bb, 88245 Rakitno (osobno ili poštom preporučeno).

IX. Rok za predaju ponuda ističe 16. lipnja 2021. godine u 17,00 sati.

X. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Mjesne zajednice Poklečani, Poklečani bb, koje Vijeće Mjesne zajednica Poklečani provodi.

XI. Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

XII. Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.

XIII. Ugovor o zakupu poslovnog prostora će se sklopiti sa ponuditeljem koji ispunjava sve uvjete iz natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine po djetetu koje pohađa vrtić u prostoru koji je predmet ovog natječaja, u pisanom obliku, na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

XIV. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Vijeće Mjesne zajednice, čak i ako u otvorenom roku pristigne i samo jedna uredna ponuda.

XV. Mjesna zajednica zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu i u tom slučaju će se natječaj poništiti, a pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove sudjelovanja ponuditelja u javnom natječaju.

XVI. Za sve ostale obavijesti vezane za raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti predsjedniku Vijeća Mjesne zajednice Poklečani na broj telefona: 063 246 962.

Zainteresirani ponuđači mogu izvršiti pregled poslovnih prostorija u vremenskom periodu od 1. lipnja 2021. do 15. lipnja 2021. godine u vremenu od 16:00 do 17:00 sati uz prethodnu najavu. Kontakt osoba je Velimir Markota.

 

Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice Poklečani

Velimir Markota