Poruka greške

  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 12.06.2024.

Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 41/24, stupa na snagu sutra.

Pravilnik je izrađen na osnovu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/22), a odredbama Pravilnika obuhvaćena su pravne osobe, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu s ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona), koji su dužni uskladiti svoj rad u roku od šest mjeseci od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Navedenim Pravilnikom propisano je da vlasnik ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, može osigurati poseban prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

Članom 10. navedenog Pravilnika propisano je da prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora ispunjavati sljedeće uvjete: prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor; površina prostora ne smije biti manja od 10 m²; prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine uslužnog prostora; prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore; prostor ne smije obuhvaćati šank; u prostoru se ne smije konzumirati hrana; prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida; iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: „Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.“, kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje; ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu“; prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugog ventilacijskog sustava zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pušenje. 

Duhanskim dimom zagađen zrak iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora; ventilacijski sustava prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora; ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje; prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku; ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno; sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m²; sustav za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod zraka u prostor za pušenje i na odvod zraka iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog zraka mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog zraka mora biti minimalno s kombiniranim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

Članom 11. navedenog Pravilnika propisani su uvjeti za određivanje prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće: u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti uvjete iz člana 10. tačke b) i c) ovog pravilnika (to jest objekti koji svojom kvadraturom uslužnog prostora ne prelaze 50 m2), vlasnik ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta može cijeli uslužni prostor odrediti prostorom za pušenje, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. Prostor za pušenje iz stava (1.) ovoga člana mora ispunjavati slijedeće uvjete: ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat; dovod i odvod zraka zagađenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje; sustav za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod zraka u prostoriju za pušenje i na odvod zraka iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog zraka mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog zraka mora biti minimalno s kombiniranim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

Napominjemo da su pri utvrđivanju uvjeta za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima uvaženi propisi o ugostiteljskoj djelatnosti. Također, uvažena su iskustva drugih zemalja u pogledu obaveze da prostor za pušenje ne može biti u određenim prolazima (u većim objektima), te tehnički uvjet razdvajanja uobičajenih ventilacijskih sustava od sustava za filtriranje zraka u prostorima za pušenje, kao i zakonska obaveza da se decidno zabrani ulazak i boravak osobama mlađim od 18 godina u te prostore/prostorije. 

Važno je naglasiti da su Pravilnikom propisani, odvojeno, uvjeti za ugostiteljske smještajne objekte (član 12.).

Također, Pravilnikom su detaljno propisani uvjeti za prostorije za pušenje u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starijih osoba i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne. 

U posebnom Poglavlju regulirani su i uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje na aerodromu.

Kompletan Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva:

https://fmoh.gov.ba/uploads/files/Pravilnik%20o%20uvjetima%20za%20prostore%20za%20pusenje%20-%20Sl.%20nov.%2041_24.pdf

Također, sutra na snagu stupa i Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja:

https://fmoh.gov.ba/uploads/files/Pravilnik%20o%20uvjetima%20za%20prostore%20za%20pusenje%20-%20Sl.%20nov.%2041_24.pdf

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/22):

https://fmoh.gov.ba/uploads/files/Zakon%20o%20kontroli%20i%20ogranicenoj%20upotrebi%20duhana%20-%20Sl.%20novine%2038_22.pdf

radioposusje.ba (Z. Pišković)