Poruka greške

 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 03.08.2022.

Centar za građansku suradnju iz Livna implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva zainteresirane lokalne organizacije civilnog društva (neprofitne udruge/udruženja, NVO) na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Čapljina i Stolac da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike i/ili korisnike organizacije. Aktivnost podržava Nacionalna zaklada za demokraciju / National Endowment for Democracy (NED). Organizacije civilnog društva sa sjedištem izvan navedenih općina/gradova, mogu aplicirati ukoliko će projekti biti realizirani u navedenim općinama.

 Dodjela bespovratnih sredstava (grantovi) za projekte OCD-a, ciljevi i svrha

Dodjela grantova ima za cilj: poboljšati učinkovitost lokalnih organizacija civilnog društva kako bi se uključili u lokalne procese kao zagovornici interesa zajednice; jačati partnerstva organizacija civilnog društva i lokalne zajednice u potpori transparentnih i odgovornih lokalnih procesa donošenja odluka; povećati razinu informiranosti i uključenosti građana u mehanizme i procese odgovornosti u vezi s učinkom lokalne samouprave.

Podrška će biti pružena za 4 aktivne lokalne organizacija koje ulože vrijeme i trud na izradi projekta i okupe druge lokalne aktere koji će doprinijeti provedbi projekta. Uspostava suradnje sa drugim lokalnim akterima strategija je koja promiče bolju komunikaciju i partnerstvo između građana i lokalne uprave.

Prioritetna područja programa grantova

CGS će dodijeliti grantove za rješavanje potreba lokalnih zajednica, korisnika ili lokalnog stanovništva u sljedećim područjima:

 • Promicanje ljudskih prava, demokratskih vrijednosti i vladavine prava and (borba protiv korupcije i kriminala);
 • Podržati slobodu informiranja i neovisne medije (medijska produkcija, kampanje i druge aktivnosti organizacija civilnog društva sa ciljem pokretanja inicijativa za zagovaranje institucionalnih rješenja koja daju odgovore na potrebe i pitanja građana);
 • Promicanje odgovornosti, transparentnosti i participacije građana u procesima odlučivanja;
 • Jačanje demokratskih političkih procesa (posebno izbornog procesa – slobodni i pošteni izbori, poticanje građana na što veću izlaznost na izbore, žene u izbornom procesu …);
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Promicanje reformi u svjetlu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj Uniji.

Aktivnosti i vrste projekata koje nisu nisu prihvatljive za financiranje ovim pozivom:

 • Projekti koji se odnose na teme koje nisu gore navedene;
 • Projekti s pretežno akademskim fokusom, tj. istraživanja i studije izvedivosti;
 • Projekti koji u velikoj mjeri ili isključivo uključuju isporuku robe ili materijala;
 • Infrastrukturni ili građevinski projekti;
 • Stipendije ili obrazovni programi;
 • Humanitarna pomoć;
 • Kreditiranje trećih lica, dugovanja ili troškovi servisiranja duga (kamate), pričuve za gubitke ili moguće buduće obveze;
 • Projekti koji su prvenstveno nastavak prethodnih ili tekućih projekata, financiranih od strane drugih donatora.

Uvjeti za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva:

 1. Da je organizacija civilnog društva registrirana najmanje 6 mjeseci (priložiti Rješenje o registraciji);
 2. Da je organizacija civilnog društva aktivna (broj i vrsta projekata realiziranih u posljednje tri godine);
 3. Da organizacija civilnog društva nije počela provedbu projekta prije odobravanja od strane Komisije (izjava organizacija civilnog društva);

 Iznos grantova i doprinos drugih lokalnih aktera

Maksimalni iznos granta po jednom podržanom projektu iznosit će do 2.000 USD. Točan iznos svakog pojedinačnog granta će biti određen na osnovu predloženog budžeta, uzimajući u obzir principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. U skladu s tim, Povjerenstvo za odabir projekata može predložiti smanjenje i modifikacije budžeta (zbog čega se ukupni budžet predloženog projekta ne može povećati). Ukupna sredstva izdvojena za ovu aktivnost iznose 8.000 USD.

Kako se kvalificirati za potporu?

Podnositelji zahtjeva moraju ispuniti sljedeće uvjete da bi se kvalificirali za dodjelu bespovratnih sredstava: odabir projektne ideje uz sudjelovanje korisnika organizacije civilnog društva i izrada prijedloga projekta od strane vodstva organizacije civilnog društva; prijava predana na vrijeme CGS-u; odobrenje zahtjeva od strane Povjerenstva za projekte organizacije civilnog društva sastavljene od pet članova (Povjerenstvo za će pregledati, ocijeniti i odabrati projekte za dodjelu bespovratnih sredstava);

 Postupak za dobivanje podrške

Prijave s prijedlozima pristigle u propisanom vremenu od podnositelja zahtjeva; procjena zahtjeva od strane svakog člana Povjerenstva; zajednička rasprava, usporedba i konačna ocjena svake prijave od strane Povjerenstva; sastavljanje konačnog popisa rangiranja zahtjeva; izbor aplikacija s najvišim rangom sa svakog popisa za podršku.

U slučaju nejasnoća oko podataka sadržanih u prijavi, Povjerenstvo može zatražiti dodatne informacije od podnositelja zahtjeva. U tom će slučaju konačna odluka biti odgođena za sljedeći sastanak Povjerenstva.

Komisija za odabir projekata pregleda i ocjenjuje dostavljene aplikacije, zatim će sastaviti listu rangiranih projekata, uključujući i rezervnu listu. Konačna lista odabranih projektnih prijedloga će biti objavljena na web stranicama CGS-a.

Objava poziva lokalnim organizacijama za potporu i konkretnu pomoć za projekte

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 2. kolovoza do 19. kolovoza.  Poziv za konkretnu podršku će biti objavljen na lokalnim medijima, web stranicama CGS, izravno upućen lokalnim organizacijama i općinskim web stranicama, gdje je to moguće.

Aktivnosti odabranih projekata NVO trebaju biti završene do 15. studenog 2022. godine.

Prijavni obrazac s proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv dostupni su u CGS-u.

CGS-Aplikacija-za-OCDDownload

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mail: Ivona Mišković – cgs-li@tel.net.ba ili na telefon/faks: 034 202 770.

Organizacije civilnog društva trebaju dostaviti popunjenu prijavnu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale prijavom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, broj i vrsta projekata realiziranih u posljednje tri godine; potvrda OCD da provedba projekta neće početi prije odobravanja) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedeni e-mail sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za OCD” na adresu: Centar za građansku suradnju, Gabrijela Jurkića 8a (Livnoputovi) 80101 Livno, priopćeno je iz Centra za građansku suradnju Livno.

radioposusje.ba (Z. Pišković)