Poruka greške

  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 03.01.2018.

Općina Posušje raspisala je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2017./2018. godinu.

U akademskoj 2017/18 godini, (od 1. listopada 2017. do 31. srpnja 2018.), dodjeljuje se 27 studentskih stipendija u visini od 100 KM mjesečno.

Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija. Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:
– potvrdu o prebivalištu,
– rodni list,
– potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije
ponavljao nijednu godinu studija,
– potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini,
– student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta,
– student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
– student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih,
– student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja,
– student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih,
– student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane,
– student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih,
– ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija.

Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kriteriji za dodjelu stipendija: uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini, studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, latinski jezik, kemija, strojarski inženjer – konstruktorski smjer, arhitektonsko urbano inženjerstvo i biologija), završena godina fakulteta, teška bolest ili invalidnost studenta, teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta, studenti bez roditelja, nezaposlenost roditelja, ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca, studenti – djeca razvojačenih branitelja.

Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.

Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine Posušje.

Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.

Natječaj ostaje otvoren do 17. siječnja 2018. godine. Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: opcina-posusje.ba.

opcina-posusje.ba