Radioposusje
- 12.01.2023.

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2022/23 godinu.

U akademskoj 2022/23 godini, (od 1. listopada 2022. do 31. srpnja 2023.) dodjeljuje se 36 studentskih stipendija u visini od 150,00 KM mjesečno.

Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.

Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:

 • potvrdu o prebivalištu
 • rodni list
 • potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
 • potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
 • student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
 • student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
 • student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
 • student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
 • student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
 • student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
 • student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
 • ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija

Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kriteriji za dodjelu stipendija;

 • uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
 • studenti deficitarnih zanimanja (elektrotehnika / elektrotehnika i informacijska tehnologija, strojarstvo, računarstvo, arhitektura / arhitektura i urbanizam, građevina, kemijsko inženjerstvo, grafička tehnologija, medicina, logopedija, edukacijska rehabilitacija (defektologija) i sanitarno inženjerstvo)
 • završena godina fakulteta
 • teška bolest ili invalidnost studenta
 • teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
 • studenti bez roditelja
 • nezaposlenost roditelja
 • ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
 • studenti – djeca razvojačenih branitelja

Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.

Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba .

Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.

Natječaj ostaje otvoren do 17. 1. 2023. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: www.opcina-posusje.ba .

Radioposusje.ba