Radioposusje
- 04.07.2019.

Općina Posušje u sklopu manifestacije Posuško lito Kamendani 2019. godine objavljuje Poziv za prijavu za sudjelovanjem na izložbi KAMENdani.

Kriteriji su sljedeći:
- Tema rada mora biti kamen
- Za izložbu možete prijaviti različite predmete, fotografija, skupture i sl.
- Možete prijaviti jedan ili više predmeta za predstavljanje

Organizator je dužan osigurati postolje i lokaciju, a zajedno s izlagačem adaptirati izložbeno mjesto.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani koji rade s kamenom i o kamenu. Ovo smatramo dobrom prilikom da predstavimo sve naše sumještane, stanovnike i drage prijatelje koji djeluju u ovoj oblasti. 
Izložba KAMENdani održat će se 31. srpnja 2019. godine na Trgu hrvatskih branitelja s početkom u 19:00 sati.
Prijaviti se možete do 29. srpnja 2019. godine na broj mobitela 063/963-203.

Općina Posušje