Radioposusje
- 20.06.2022.

Gimnazija fra Grge Martića Posušje raspisuje natječaj za upis učenika u prvi (I.) razred gimnazije u školskoj 2022./2023. godini.

Kako slijedi:

a) opća gimnazija……………84 učenika

I. LJETNI UPISNI ROK

- Prijave za upis učenika primat će se 21. i 22. lipnja 2022. godine u vremenu od 8:00 – 14:00 sati.

- Objava rezultata upisa ljetnog upisnog kruga (rang-lista) na školskoj oglasnoj ploči, najkasnije do 27. lipnja 2022. godine do 10:00 sati.

II. JESENSKI UPISNI ROK

- Objava nepopunjenih upisnih mjesta najkasnije do 16. kolovoza 2022. godine.

- Prijava učenika za nepopunjena mjesta je 24. kolovoza 2022. godine od 8:00 – 12:00 sati.

- Objava rezultata primljenih učenika, najkasnije 26. kolovoza 2022. godine do 12:00 sati.

U GIMNAZIJU MOGU SE UPISATI UČENICI KOJI IMAJU NAJMANJE 45 BODOVA.

 

Na natječaj za upis – učenik prilaže:

1. Prijavu za natječaj (koja se dobije u tajništvu škole)

2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list (da ima matični broj)

3. Svjedodžbu o završenom sedmom (VII.) i osmom (VIII.) i devetom (IX.) razredu osnovne škole

4. Rješenje ovlaštenog gradskog/općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na primjerene oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi, rješenje o razvrstavanju,

5. Mišljenje stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao kojim se utvrđuju programi primjereni psihofizičkom stanju učenika i njegovim potrebama (za učenike sa zdravstvenim teškoćama – učenike s invaliditetom)

6. Potvrda od ministarstva nadležnog za branitelje, za učenike djecu invalida Domovinskog rata (minimalnog stupnja invaliditeta iznad 70%)

7. Priznanja, uvjerenja i nagrade po osnovi natjecanja.

Izbor učenika vršit će se na osnovu sljedećih elemenata:

OPĆI UVJETI

a) Opća gimnazija

Opći uspjeh u osmom (VIII.) i devetom (IX.) razredu osnovne škole

Uspjeh iz relevantnih predmeta:

1. Hrvatski jezik

2. Strani jezik

3. Matematika

4. Povijest

5. Zemljopis

POSEBNI UVJETI:

1. Učenik koji je na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole ostvario uspjeh s osvojenom prvim, drugim ili trećim mjestom, upisuje se izravno u odabiranu školu odnosno program.

2. Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i vještina iz relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:

- za 5 bodova – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju zauzeo od 1. do 5. mjesta, odnosno sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja,

- za 3 boda – ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje za sudjelovanje, ( bez obzira na osvojeno mjesto).

3. Pod natjecanjima iz znanja i vještina koje se vrednuju za upis u srednje škole podrazumjevaju se sva natjecanja koja se provode postupkom odabira najboljih učenika, u pravilu završnih razreda i to pod nadzorom stručnih povjerenstava verificiranih od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.Ako je učenik sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, vrednuje mu se samo jedan (najpovoljniji postignuti) rezultat.

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju:

a) rješenja nadležnog općinskog/gradskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi,

b) rješenja o razvrstavanju,

c) mišljenja stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao kojim se utvrđuju program primjereni psihofizičkom stanju učenika i njegovim potrebama.

Učenik s teškoćama u razvoju ili invaliditetom, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao kojim se utvrđuju program primjereni njegovim preferencijama i sposobnostima. Učenik s teškoćama u razvoju stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao, a koje obvazno prilaže na natječaj.

Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, učenika će u odgovarajući program odnosno školu rasporediti općinski/gradski odjel za društvene djelatnosti.

Učenici koji su osmi i/ili deveti razred završili u inozemstvu, upisuju se temeljem svjedodžbi i rješenja o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH.

Učenici strani državljani mogu se upisati u Gimnaziju fra Grge Martića Posušje uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa , uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Napomena: Ponavljači se izravno (bez bodovanja) primaju samo u prvom upisnom roku.

- U prvi razred se upisuju učenici koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17. godina života.

Radioposusje.ba