Poruka greške

 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 28.11.2023.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisao je javni poziv za interdisciplinarni doktorski studij u trajanju od 6 semestara (3 godine) koji će se izvoditi na ukupno deset smjerova.

Tako je raspisan javni poziv za doktorski studij na smjerovima anglistike, filozofije, germanistike, informacijske znanosti, komunikacijske znanosti, kroatistike, latinskog jezika, politologije, povijesti i socijalnog rada.

Uvjeti i kriteriji upisa na studij su završen odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij (četverogodišnji sveučilišni, dodiplomski studij VII/I po studijskome sustavu studiranja prije 2005. godine) iz humanističkih i društvenih znanosti (i drugih znanstvenih područja uz utvrđivanje dodatnih obveza) ili odgovarajući sveučilišni diplomski studij (II. ciklus po bolonjskome sustavu studiranja i ostvarenih 300 ECTS bodova), zatim ukupan prosjek ocjena - najmanje 3,5 za sve kolegije u prethodna dva ciklusa kroz petogodišnje razdoblje studiranja ili tijekom završenoga visokoškolskog studija VII/1 stupnja (iznimno doktorski studij mogu upisati pristupnici s nižim prosjekom od 3,5 ako prilože preporuke dvaju sveučilišnih profesora iz užega područja s tim da prosjek ocjena ne može biti niži od 3,0),  za pristupnike koji su stekli magisterij znanosti ili su u tijeku studiranja na magistarskome znanstvenom studiju Vijeće poslijediplomskih studija donijet će odluku o načinu i mogućnostima priznavanja ispita sa studija, odnosno odrediti obveze na doktorskome studiju i u skladu s time odobriti upis, te  razgovor s pristupnikom o njegovoj motivaciji za studij i sklonosti znanstvenome istraživanju.

Doktorski studij traje 3 godine, odnosno 6 semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti. Školarina iznosi 2,500 KM po semestru uz mogućnost obročnoga plaćanja. Školarina studija ne uključuje troškove ocjene i obrane doktorske disertacije, tiskanja diplome i promocije.

Uz prijavu se prilažu: 

 • diploma o završenome VII/I stupnju stručne spreme ili preddiplomskome i diplomskome sveučilišnom studiju odnosno poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju (original ili ovjerena preslika),
 • rješenje o nostrifikaciji inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije,
 • potvrda o položenim ispitima s ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija,
 • preporuka dvaju profesora iz užega područja za kandidate čiji je prosjek ocjena od 3,0 do 3,4,
 • ovjerena preslika osobne iskaznice,
 • izvadak iz matične knjige rođenih (ovjerena preslika),
 • životopisni obrazac (prema europskome standardu - Europass),
 • popis dosadašnjih aktivnosti u struci i/ili popis objavljenih radova (kao dio životopisa).

Izvedbeni plan studijskoga programa Interdisciplinarnoga doktorskog studija, prijavnica i motivacijsko pismo mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta (www.ff.sum.ba).

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnome tisku i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Mostaru i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, zaključno do 6. prosinca.

Prijava s dokumentima dostavlja se osobno (Filozofski fakultet, ured broj 1, radnim danom od 9 do 14 sati) ili poštom (preporučeno) na sljedeću adresu: Sveučilište u Mostaru Filozofski fakultet Matice hrvatske b. b. 88 000 Mostar Bosna i Hercegovina s naznakom „Za Natječaj za upis na Interdisciplinarni doktorski studij“. Nepravodobno dostavljene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Fakultet zadržava pravo nepokretanja studija ako se ne prijavi dovoljan broj kandidata. Sve informacije o uvjetima Natječaja mogu se dobiti na tel. broj: 00387 36 355 410 ili na e- mail adresu: doktorski.studij@ff.sum.ba, priopćeno je iz Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Radioposusje.ba (Z. Pišković)