Poruka greške

  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 01.02.2023.

Centar za građansku suradnju iz Livna i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane mjesne zajednice i lokalne organizacije civilnog društva: udruge i nevladine organizacije na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu prijave za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike lokalnih zajednica.

Aktivnost podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 31. siječnja do 24. veljače.

Aktivnosti odabranih projekata udruga, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija trebaju biti završene do 30. kolovoza 2023. godine.

Prioritetna područja dodjele grantova

CGS će dodijeliti grantove za rješavanje prioritetnih potreba i problema lokalnog stanovništva i podizanja svijesti u sljedećim područjima:

• obrazovne, kulturne i sportske potrebe - dostupne svim građanima, a posebno mladim, kultura i umjetnički rad, bavljenje sportom i rekreacijom, kulturno-umjetnička društva, društva za tjelesni odgoj, sport i rekreaciju i klubove mladih;

• ekoloških potreba i zaštita prirodne i kulturne baštine - očuvanje i zaštita prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekove sredine na području mjesne zajednice;

• ekonomski razvoj - pokretanje inicijativa i aktivnosti za razvoj svih oblika gospodarstva i poduzetništva na području mjesne zajednice;

• zdravstvene potrebe - zdravstvena zaštita stanovništva, zdravstveno prosvjećivanje stanovništva, preventivne mjere i druge akcije radi zaštite stanovništva;

• socijalne potrebe - briga o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć, suradnja sa stručnim organima u organizacijama socijalne zaštite;

• drugih potreba utvrđenih raspoloživim sredstvima kao i interesima građana i zajednice u cjelini poput: ne-konstrukcijskih i kozmetičkih radova na javnim objektima bitnim za funkcioniranje zajednice, MZ ili NVO, uključujući bojanje, podne obloge, zidne obloge, zamjenu prozora koja ne uključuje promjenu veličine otvora prozora, zamjenu vodovoda (vodovodnih cijevi) ili vodova koji ne utječu na strukturne elemente i ne opterećuju zidove ili uređaje (npr. police, znakove, rasvjetu itd.);

• podržati istraživačke aktivnosti, produkciju medija i druge aktivnosti organizacija civilnog društva s ciljem pokretanja inicijativa za zagovaranje institucionalnih rješenja koja daju odgovore na potrebe i pitanja građana.

Iznos grantova i doprinos drugih lokalnih aktera

Grantovi će biti odobreni uz aktivnog uključivanja ostalih lokalnih aktera u provedbu aktivnosti obuhvaćenih odobrenim projektima (općina/grad, MZ, NVO, lokalna poduzeća, stanovnici). To znači da korisnici grantova moraju osigurati odgovarajuću financijsku (33%) podršku i pomoć u naturi (rad, strojevi, logistička podrška, potrebna materijalna sredstva itd.). Maksimalni iznos granta po jednom podržanom projektu iznosit će do 4.200 USD. Točan iznos svakog pojedinačnog granta biti će određen na osnovu predloženog budžeta, uzimajući u obzir principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. U skladu s tim, Povjerenstvo za odabir projekata može predložiti smanjenje i modifikacije proračuna (zbog čega se ukupni proračun predloženog projekta ne može povećati).

Ukupna sredstva izdvojena za ovu aktivnost iznose 37.800,00 USD.

Prijave na javni poziv

Prijavni obrazac sa proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv, a sva dokumentacija dostupana je i u Centru za građansku suradnju Livno..

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mailove: Ivona Mišković – cgs-li@tel.net.ba, telefon/faks 034 202 770 i Danka Zelić – danka.zelic@tel.net.ba

Mjesne zajednice i NVO trebaju dostaviti popunjenu prijavnu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale prijavom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciji projekta) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedene e-mailove sa naznakom ili predmetom 

“Aplikacija za dodjelu grantova za MZ i NVO” na adresu: Centar za građansku suradnju, Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi), 80101 Livno.

Više informacija na poveznici:

https://cgslivno.org/2023/01/31/javni-poziv-za-dodjelu-grantovaza-proved...

Radioposusje.ba (Z. Pišković)