Poruka greške

  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 21.03.2024.

Ured Vlade Županije Zapadnoherecegovačke za europske integracije nastavlja implementirati aktivnosti usmjerene izgradnji i jačanju kapaciteta  u planiranju, pisanju, pripremi i provedbi projekata, kako bi bili što spremniji za učinkovito korištenje dostupnih sredstava iz programa EU. U skladu s navedenim, Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa organizira obuke „Jačanje kapaciteta za djelatnike osnovnih i srednjih škola, te predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova  za pisanje i provedbu projekata u Županiji Zapadnohercegovačkoj“.

Cilj Programa je izgraditi i ojačati kapacitete za djelatnike osnovnih i srednjih škola, te predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova u planiranju, pisanju, pripremi i provedbi projekata, kako bi bili što spremniji za učinkovito korištenje dostupnih sredstava iz programa EU.

Ciljne skupine obuke su djelatnici osnovnih i srednjih škola, te predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova  koje će raditi na razvoju i provedbi projekata. Maksimalan broj polaznika obuka je 30.

Tema koja će biti obrađivana razradom projektnih ideja jesu odgojno-obrazovne aktivnosti, promotivne aktivnosti i infrastrukturna rješenja potreba škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Planirano je da se obuke održe na prostoru Županije Zapadnohercegovačke u vremenskom razdoblju od 1. travnja do 30. travnja 2024. godine, o čemu će prijavljeni polaznici biti pravovremeno obavješteni.

NAČIN PROVEDBE I TRAJANJE OBUKE

Obuka će se provoditi u 3 bloka: 

Prvi blok traje dva dana, a tema je: Uvod u Instrument predpristupne pomoći IPA, smisao i način funkcioniranja IPA; prezentacija dostupnih fondova i programa Bosni i Hercegovini; način funkcioniranja dostupnih programa; uvodni dio u PCM; uvod u praktični dio obuke i predstavljanje procesa praktične obuke i pripreme projektnih prijedloga​. 

Drugi blok traje tri dana, a tema je praktična obuka u pisanju projekata za izabrane projekte ideje. Obuka će obuhvatiti cijeli projektni ciklus: identifikacija problema i ciljeva, izrada logičkog okvira, razrada projektne ideje na temelju logičkog okvira, priprema proračuna, implementacija projekta, izvještavanje. Cilj je imati najmanje 10 projektnih ideja koje će se razrađivati kroz obuku.​

Treći blok traje pet dana. Ovaj će blok biti koncipiran na  principu „mentoriranja“ individualno putem online upita, nakon čega će se održati 1 jednodnevna projektna klinika na kojima će polaznici obuka postavljati praktična pitanja u kontekstu razrade projektne ideje na kojoj rade​

Nakon obuke planiran je izbor najboljih projektnih ideja za podršku od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, te drugih partnera. Izbor projektnih ideja će obaviti povjerenstvo koje će biti sastavljeno od predstavnika Ureda za Europske integracije ŽZH, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH i predavača na obukama.

UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo na podnošenje prijave imaju javne osnovne i srednje škole, te javne i privatne  predškolske odgojno-obrazovne ustanove koje se registrirane i djeluju na prostoru ŽZH.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava moraju dostaviti sljedeće dokumente: pismo podrške jedinice lokalne samouprave, odnosno grada ili općine da je projektna ideja od važnosti zajednicu lokalne samouprave, te pupunjen obrazac projektne ideje. Obrazac možete pronaći na sljedećem linku: https://projekti.eui-zzh.ba/obrazac-za-prijedlog-projektne-ideje .

DOSTAVA DOKUMENATA

Podnositelji prijava moraju dostaviti tražene dokumente isključivo elektronski na e-mail adresu info@eui-zzh.ba, s naznakom u predmetu e-maila ''Prijava na Javni poziv Jačanje kapaciteta za djelatnike osnovnih i srednjih škola, te predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova  za pisanje i provedbu projekta u Županiji Zapadnohercegovačkoj“, najkasnije do 27. ožujka 2024. godine.

U  Pismu podrške od strane jedinice lokalne samouprave podnositelji prijave dužni su navesti  naziv projektne ideje, osnovne informacije o projektnoj ideji te način na koji će doprinijeti napretku i razvoju jedinice lokalne samouprave. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje. O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem, priopćeno je iz Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Radioposusje.ba (Z. Pišković)