Radioposusje
- 12.04.2022.

Povodom 200. godina rođenja najpoznatijeg Posušanina fra Grge Martića, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku su održali međunarodni znanstveni skup pod nazivom „S guslama kroz gromovni vijek – Novi pristupi životu i kulturnom djelovanju fra Grge Martića (24. 1. 1822. – 30. 8. 1905.) o 200. godini rođenja“. Znanstveni skup održan je u petak 8. travnja u Đakovu u Središnjoj biskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu, a okupio je brojne znastvene djelatnike i sveučilišne profesore koji su govorili o različitim aspektima fra Grginog života, ostavštine i vremena u kojem je živio.

Na znanstvenom skupu, predavanje je održala i dr. sc. Marijana Galić iz Posušja na temu „Leksičke osobitosti Martićevih Zapamćenja“. U svom predavnju je istaknula da su Zapamćenja rezultat privatnih Martićevih kazivanja profesoru dubrovačke gimnazije Janku Kohariću u kolovozu 1901. godine. „U ovim memoarima se stvorio osebujan leksik već proslavljenog pisca koji nije mogao biti lišen posuđenica. Prilike u kojima se nalazio i kojima je bio okružen rezultirale su da se stvorio čitav riječnik stranih riječi. Tako se uz domaći leksik istražuju latinizmi i grecizmi, turcizmi, rusizmi, romanizmi, germanizmi, hungarizmi, anglizmi. Pozornost se obratila na frazeme koji su odlika funkcionalnog razgovornog stila “, kazala je Galić u svom izlaganju o najplodnijem franjevačkom piscu 19. stoljeća koji je u svojim djelima pisao o političkim, kulturnim i društvenim prilikama Bosne i Hercegovine. „O tome najbolje svjedoče njegova Zapamćenja, odnosno memoari koji su obilježeni domaćim riječima, ali i posuđenicama iz drugih jezika što se zapravo može vidjeti i po obrazovanosti samog autora s obzirom da je bio veliki poliglot“, kazala je Galić.  Govoreći pak o iskustvu na znanstvenom simpoziju, Galić je za naš radio kazala da joj je bila čast sudjelovati na simpoziju tako kvalitetne organizacije, a rame uz rame mnogim akademicima, dekanima i profesorima.

Pored dr. sc. Marijane Galić iz Posušja, znanstveni skup donio je još nekoliko izlaganja: „Bosna sredinom 19. st. u djelima fra Grge Martića“ prof. dr. Damira Matanovića; „Prigodnice fra Grge Martića biskupu Josipu Jurju Stroaamayeru” prof. dr. Ružice Pšihistal; „O jeziku Zapamćenja fra Grge Martića“ prof. dr. Emine Berbić Kolar; „Narodne pjesme bosanske i hercegovačke fra Ivana Jukića i Ljubomira Hercegovca (fra Grge Martića)“ prof. dr. Milice Lukić; „Fra Grgo Martić kao referencijalni lik u tekstovima Silvija Strahimira Kranjčevića i Ive Andrića“ prof. Mirka Ćurića; „Pisma fra Grge Martića u arhivu obitelji Brlića“ dr. Mate Artukovića i prof. Ivana Stipića; te „Bibliografski pregled tiskanih djela i rukopisa fra Grge Martića te radova o njegovu životu i djelu“ Ankice Landeke, dipl. teol. i Tihonije Zovko, dipl. teol.

Na znastvenom skupu, kao gosti sudjelovali su članovi Zavičajnog kluba Posušje iz Zagreba, te ravnatelj Gimnazije „fra Grga Martić“ Ante Jukić, ravnatelj Srednje strukovne škole Posušje Mario Knezović, kao i ravnatelj Osnovne škole „Ivan Mažuranić“ Posušje Zvonimir Širić.

Zašto znanstveni skup o fra Grgi u Đakovu?

U Đakovu se 8. travnja obilježava smrtni dan Josipa Jurja Strossmayera, biskupa koji je bio graditelj đakovačke katedrale, te mecene koji je podržavao brojne projekte vremena u kojem je živio. Taj dio Hrvatske ga posebno slavi. Budući da je Strossmayer bio veliki prijatelj fra Grge Martića čemu svjedoče brojna pisma korespodencije njih dvojice. Fra Grgo je biskupu Strossmayeru poklanjao prigodnice, odnosno godovne čestitke povodom njegova imendana, Josipova, 19. ožujka. Takvih godovnih čestitki upućenih Strossmayeru je bilo preko 20. Također, gotovo sva fra Grgina djela su počinjala jednom takvom godovnom čestitkom biskupu Strossmayeru. Također, prvo tiskano djelo u đakovačkoj tiskari bila je upravo jedna fra Grgina knjiga. Sve su to razlozi zašto je u Đakovu organiziran znastveni simpozij povodom 200 godina od rođenja fra Grge Martića.

Radioposusje.ba (Z. Pišković)