Poruka greške

 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 21.06.2024.

Srednja strukovna škola Posušje objavila je natječaj za upis učenika u prve razrede Srednje strukovne škole Posušje u školskoj 2024./2025. godini.

Na raspolaganju je sedam zanimanja:

 1. ekonomist, 4 god.,(24 učenika)
 2. računalni tehničar u strojarstvu, 4 god., (24 učenika)
 3. elektrotehničar, 4 god., (24 učenika)
 4. medicinska sestra/tehničar, 4 god., (24 učenika)
 5. CNC operater, 3 god., (2 odjela, 48 učenika)
 6. kuhar, 3 god., (24  učenika)
 7. frizer, 3 god.,(24 učenika).

LJETNI UPISNI KRUG

Prvi upisni rok: prijave za upis učenika u prvom upisnom roku primat će se putem Web adrese upisi.sum.ba i traju od ponedjeljka 24. lipnja 2024. godine do utorka 25. lipnja.  Objava rezultata (ljestvica poretka upisanih učenika) najkasnije je do  27. lipnja do 12 sati.

Drugi upisni rok: prijave za upis učenika u drugom upisnom roku primat će se putem web adrese upisi.sum.ba  i na rasporedu su 28. lipnja. Objava rezultata (ljestvica poretka upisanih učenika) najkasnije  1. srpnja do 12 sati. Učenici se upisuju se u školi 2. srpnja u vremenu od 8 sati do 12 sati.

Podaci o nepopunjenim mjestima biti će objavljeni najkasnije do 4.srpnja.

JESENSKI UPISNI KRUG

Prijava učenika  u jesenskom upisnom krugu primat će se putem web adrese upisi.sum.ba 23. kolovoza. Objava rezultata primljenih učenika (ljestvica poretka upisanih učenika) najkasnije 26. kolovoza do 12 sati. Upis učenika u školu u jesenskom roku je u školi 28. kolovoza od 8 sati do 12 sati. Podaci o nepopunjenim mjestima biti će objavljeni najkasnije do 30. kolovoza.

U prvi razred se upisuju učenici koji su završili osnovnu školu i koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine i nemaju navršenih 17 godina.

Djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta od 70% mogu se izravno upisati u određeno zanimanje uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova za to zanimanje.

Prilikom upisa u školu -  učenik prilaže:

 1. Potvrdu o upisu;
 2. izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija),
 3. svjedodžbu o završenom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole (u orginalu);
 4. rješenje o razvrstavanju ovlaštenog gradskog/općinskog tijela, kojim je učenik ostvario pravo na primjerene oblike odgoja i obrazovanja  u osnovnoj školi, 
 5. mišljenje stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao kojim se utvrđuju programi primjereni psihofizičkom stanju učenika i njegovim potrbama (za učenike sa zdravstvenim teškoćama – učenike s invaliditetom),
 6. potvrda od ministarstva nadležnog za branitelje, za učenike djecu invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%);
 7. priznanja, uvjerenja i nagrade po osnovi natjecanja.

Učenik koji je završio osnovnu školu u BiH izvan ŽZH mora se registrirati na web stranici upisi.sum.ba.

Potreban broj bodova za upis u prvi razred određena je na sljedeći način:

1. Ekonomist - 37 bodova

2. Računalni tehničar u strojarstvu - 37 bodova

3. Elektrotehničar - 42 boda

4. Medicinska sestra/tehničar - 42 boda

Izbor učenika radi se na osnovu sljedećih kriterija:

 1. EKONOMIST

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. strani jezik
 3. matematika
 4. povijest
 5. zemljopis

b) RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. strani jezik
 3. matematika
 4. fizika
 5. tehnička kultura

c) ELEKTROTEHNIČAR

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik

2. strani jezik

3. matematika

4. fizika

5. tehnička kultura

    d) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Opći uspjeh u VIII. I IX. razredu osnovne škole i relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. strani jezik
 3. biologija
 4. kemija
 5. fizika

    e) CNC OPERATER

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. matematika
 3. fizika
 4. tehnička kultura

    f) KONOBAR/KUHAR

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. strani jezik
 3. povijest
 4. kemija

    g) FRIZER

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i relevantni predmeti:

 1. hrvatski jezik
 2. biologija
 3. kemija
 4. likovna kultura

Navedeni se predmeti boduju pri izboru učenika (uz opći uspjeh), a  podvučeni predmeti presudni su ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova. Ukoliko ni takvo vrednovanje ne dovodi do diferencijacije, vrednuje se uspjeh iz sedmog razreda osnovne škole.

Vrednovanje učenikova sudjelovanja na natjecanju:

Učenik koji je na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole ostvario uspjeh s osvojenom prvim, drugim ili trećim mjestom ostvaruje:

 •  3 boda – ako je učenik na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju osvojio prvo mjesto,
 •  2 boda – ako je učenik na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju osvojio drugo mjesto,
 • 1 bod - ako je učenik na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju osvojio treće mjesto.

Pod natjecanjima iz znanja i vještina koje se vrednuju za upis u srednje škole podrazumjevaju se sva natjecanja koja se provode pod nadzorom koordinatora osnovne škole uz prethodnu suglasnost ravnatelja.  

Ako je učenik sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, buduje mu se svaki rezultat zasebno.

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju:

 1. rješenja nadležnog općinskog/gradskog tijela kojim je učenik ostvario pravo na primjerene oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi,
 2. rješenja o razvrstavanju,
 3. mišljenja stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao kojim se utvrđuju programi primjereni psihofizičkom stanju učenika i njegovim potrebama.  

Učenik s teškoćama u razvoju ili invaliditetom, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao kojim se utvrđuju program primjereni njegovim preferencijama i sposobnostima. Učenik s teškoćama u razvoju ili invaliditetom prijavljuje se na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao, a koje obvazno prilaže na natječaj.

Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, učenika će u odgovarajući program odnosno školu rasporediti općinski/gradski odjel za društvene djelatnosti.

Učenici koji su osmi i/ili deveti razred završili u inozemstvu, upisuju se temeljem svjedodžbi i rješenja o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH.

Učenici strani državljani mogu se upisati u Srednju strukovnu školu Posušje uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa , uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Ostali uvjeti i podaci koji nisu navedeni u ovom natječaju nalaze se u navedenoj Odluci o upisu učenik

Radioposusje.ba (Z. Pišković)