Radioposusje
- 03.05.2019.

Temeljem članka 28. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Posušje, a s ciljem očuvanja izvornog jezičnog izričaja našega kraja – zapadno-hercegovačke ikavice
Upravni odbor HKD Napredak podružnica Posušje raspisuje

N A T J E Č A J

Za najbolji literarni rad napisan na našoj ikavici