Poruka greške

  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
  • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 12.01.2017.

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-23/17
Posušje, 12.01.2017. godine

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija
studentima s područja općine Posušje za 2016/17 godinu

1. U akademskoj 2016/17 godini, (od 1. listopada 2016. do 31. srpnja 2017.), dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 (stotinu) KM mjesečno.

2. Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.
Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

3. Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:
a) potvrdu o prebivalištu
b) rodni list
c) potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
d) potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
e) student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
f) student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
g) student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
h) student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
i) student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
j) student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
k) student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
l) ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija

4. Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5. Kriteriji za dodjelu stipendija
a) uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
b) studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, latinski jezik, kemija, strojarski inženjer – konstruktorski smjer, arhitektonsko urbano inženjerstvo i biologija)
c) završena godina fakulteta
d) teška bolest ili invalidnost studenta
e) teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
f) studenti bez roditelja
g) nezaposlenost roditelja
h) ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
i) studenti – djeca razvojačenih branitelja
Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.
Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba .

6. Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.

7. Natječaj ostaje otvoren do 27.01.2017. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

8. Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: www.opcina-posusje.ba.

Općinski načelnik
_________________
Branko Bago